2.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều (PU)

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU9WKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU12WKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU18WKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU24WKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9WKH-8M 9.000BTU

Model: CU/CS-PU9WKH-8M

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12WKH-8M 12.000BTU

Model: CU/CS-PU12WKH-8M

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18WKH-8M 18.000BTU

Model: CU/CS-PU18WKH-8M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24WKH-8M 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24WKH-8M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ