2.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều (PU)

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.000.000 VNĐ