2.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều (PU)

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU18WKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU24WKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.600.000 VNĐ