5.Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ