3.Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.250.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ