3.Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ