3 Điều hòa Nagakawa 2018 Inverter Model IT Gas 410A (Indonesia)

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C09IT 9.000BTU

Model: NS-C09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C12IT 12.000BTU

Model: NS-C12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C18IT 18.000BTU

Model: NS-C18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C24IT 24.000BTU

Model: NS-C24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A09IT 9000BTU

Model: NIS-A09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A12IT 12000BTU

Model: NIS-A12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A18IT 18000BTU

Model: NS-A18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A24IT 24000BTU

Model: NIS-A24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ