3 Điều hòa Nagakawa 2018 Inverter

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9.000BTU NIS-C09R2T01

Model: NIS-C09R2T01

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12.000BTU NIS-C12R2T01

Model: NIS-C12R2T01

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18.000BTU NIS-C18R2T01

Model: NIS-C18R2T01

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24.000BTU NIS-C24R2T01

Model: NIS-C24R2T01

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2T01

Model: NIS-A09R2T01

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2T01

Model: NIS-A12R2T01

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2T01

Model: NIS-A18R2T01

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2T01

Model: NIS-A24R2T01

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ