ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM25VA 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM35VA 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HM50VA 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM60VA 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ