Điều hòa Mitsubishi Electric

ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM25VA 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM35VA 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HM50VA 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM60VA 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MUY/MSY-GH10VA inverter 9000BTU

Model: MSY-GH10VA/V1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MUY/MSY-GH13VA inverter 13000BTU

Model: MSY-GH13VA-V1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 12.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MUY/MSY-GH18VA inverter 18000BTU

Model: MSY-GH18VA-V1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ MITSUBISHI 2 CHIỀU INVERTER

Điều hoà mitsubishi 2 chiều inverter 10000BTU

Model: MSZ-GH10VA/V1

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Điều hoà mitsubishi 2chiều inverter 13000BTU

Model: MSZ-GH13VA/V1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ