Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều inverter

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Model: MSY-JP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Model: MSY-JP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Model: MSY-JP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ