Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP25VF 9000BTU

Model: MS-HP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Model: MS-HP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Model: MS-HP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.950.000 VNĐ