ĐIỀU HÒA LG LOẠI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10EN 9.000BTU

Model: V10EN

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.450.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13EN 12.000BTU

Model: V13EN

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.450.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18EN 18.000BTU

Model: V18END/ V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24EN 22.000BTU

Model: V24EN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ