2.Điều hòa LG 2 chiều inverter

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ