Điều hòa General loại 1 chiều thường

Điều hòa General 1 chiều ASGA09BMTA-AZ 9.000 BTU

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA12BMTA-A 12.000 BTU

Model: ASGA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA18FMTA-A 18.000 BTU

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA24FMTA-A 24.000 BTU

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ