Điều hòa General loại 1 chiều thường

Điều hòa General 1 chiều 9.000BTU ASGA09BMTA-V

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 12.000BTU ASGA12BMTA-V

Model: ASGA12BMTA-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 18.000BTU ASGA18FMTA-A

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 24.000BTU ASGA24FMTA-A

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ