Điều hòa Galanz

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-09C máy 9000BTU

Model: AUS-09C

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-12C máy 12000BTU

Model: AUS-12C

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-18C máy 18000BTU

Model: AUS-18C

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-24C máy 24000BTU

Model: AUS-24C

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-09H máy 9000BTU

Model: AUS-09H

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-12H máy 12000BTU

Model: AUS-12H

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-18H máy 18000BTU

Model: AUS-18H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.600.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-24H máy 24000BTU

Model: AUS-24H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ