1: Điều hòa Funiki treo tường ga R410

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2 9000BTU

Model: SH09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH12MMC2 12000BTU

Model: SH12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH18MMC2 18000BTU

Model: SH18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH24MMC2 24000BTU

Model: SH24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ