ĐIỀU HÒA DAIKIN GA R32 LOẠI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa Daikin inverter FTKQ25SAVMV 9.000BTU

Model: FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ35SAVMV 12.000BTU

Model: FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ50SVMV 18.000BTU

Model: FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ60SVMV 21000BTU

Model: FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC25UAVMV 9000BTU

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC35UAVMV 12000BTU

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC50UVMV 18000BTU

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC71UVMV 24000BTU

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ