Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều cơ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V 9000BTU

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V 12.000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.250.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18.000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.150.000 VNĐ