4.Điều hòa Casper hàng máy inverter

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9.000BTU GC-09TL32

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12.000BTU GC-12TL32

Model: GC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL22 9.000BTU

Model: GH-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL22 12.000BTU

Model: GH-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL33 18000BTU

Model: IC-18TL33

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL33 24000BTU

Model: IC-24TL33

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL22 18000BTU

Model: IH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL22 24000BTU

Model: IH-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.400.000 VNĐ