4.Điều hòa Casper hàng máy inverter

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL32 9000BTU

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL32 12000BTU

Model: GC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-18TL32 18000BTU

Model: GC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-24TL32 24000BTU

Model: GC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL32 9000BTU

Model: IC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL32 12000BTU

Model: IC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL32 9000BTU

Model: GH-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL32 12000BTU

Model: GH-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-18TL32 9000BTU

Model: GH-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-24TL32 24000BTU

Model: GH-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ