4.Điều hòa Casper hàng máy inverter

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Model: IC-09TL33

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Model: IC-12TL33

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL33 18000BTU

Model: IC-18TL33

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL33 24000BTU

Model: IC-24TL33

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Model: IH-09TL11

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Model: IH-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Model: IH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Model: IH-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ