Điều hoà Casper chuẩn bị ra mắt

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18.000BTU GC-18TL32

Model: GC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 24.000BTU GC-24TL32

Model: GC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 9.000BTU GH-09TL32

Model: GH-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 12.000BTU GH-12TL32

Model: GH-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 18.000BTU GH-18TL32

Model: GH-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 24.000BTU GH-24TL32

Model: GH-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL22 9.000BTU

Model: GC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL22 12.000BTU

Model: GC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-12TL25 12000BTU

Model: GC-12TL25

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-09TL25 9000BTU

Model: GC-09TL25

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ