Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH/AF 18.000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 24.000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28.000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 34.000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45.000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ