Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter 600X600

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 9.000BTU AC026NNNDKH/EU

Model: AC026NNNDKH/EU-AC026MXADKH/EU

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 12.000BTU AC035NNNDKH/EU

Model: AC035NNNDKH/EU-AC035MXADKH/EU

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 18.000BTU AC052NNNDKH/EU

Model: AC052NNNDKH/EU-AC052MXADKH/EU

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 21.000BTU AC060NNNDKH/EU

Model: AC036HB4DED/ID-AC060MXADKH/EU

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 24.000BTU AC071NNNDKH/EU

Model: AC071NNNDKH/EU-AC071MXADKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ