2.Điều hòa âm trần Panasonic cơ ga R32

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ