ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN MITSUBISHI-HEAVY 2 CHIỀU(INVERTER) GA 410 A