Điều hòa âm trần cassette Mitsubishi Heavy 1 chiều

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU FDT50CNV-S5

Model: FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU FDT71CNV-S5

Model: FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 34000BTU FDT100CNV-S5

Model: FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 36.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 50000BTU FDT140CSV-S5

Model: FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ