Điều hòa âm trần cassette Mitsubishi Heavy 1 chiều

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều FDT50CR-S5 18.000BTU

Model: FDT50CR-S5/FDC50CR-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều FDT71CR-S5 24.000BTU

Model: FDT71CR-S5/FDC71CR-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều FDT100CR-S5 34.000BTU

Model: FDT100CR-S5/FDC100CR-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều FDT125CR-S5 42.000BTU

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 36.800.000 VNĐ