2.Điều hòa âm trần LG 1 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ