Điều hòa âm trần LG

1.Điều hòa âm trần LG 4 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ18GPLE6 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE6/ ATUQ18GPLE6

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ24GPLE6 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ36GNLE6 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ48GMLE6 45000BTU

Model: ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

2.Điều hòa âm trần LG 1 hướng thổi

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12.000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 18.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18.000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ