ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN FUNIKI 1 CHIỀU

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC18MMC 18000BTU

Model: CC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC24MMC 24000BTU

Model: CC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC36MMC 36000BTU

Model: CC36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC50MMC 50000BTU

Model: CC50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ