Điều hòa ân trần Daikin ga 32 chiều inverter

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF50CVM 18.000BTU

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.950.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF60CVM 22.000BTU

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.150.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.350.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF125CVM 45.000BTU

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.850.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF125CVM 45.000BTU

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.250.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF140CVM 50.000BTU

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF140CVM 50.000BTU

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.350.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều FCF71CVM 24.000BTU

Model: FCF71CVM/RZA71BV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.350.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter FCF100CVM 34000BTU

Model: FCF100CVM/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 44.700.000 VNĐ