Điều hòa ân trần Daikin 2 chiều

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA 30000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ