Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZA50DV2V

Model: FCF50CVM/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FCF60CVM/RZA60DV2V

Model: FCF60CVM/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZA71DV1

Model: FCF71CVM/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DV1

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DY1

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 47.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DV1

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DY1

Model: FCF125CVM/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DV1

Model: FCF140CVM/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 53.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 36000BTU AC036KNPDEC/SV

Model: AC036KNPDEC/SV

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC048KNPDEC/SV

Model: AC048KNPDEC/SV

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 96000BTU AF0AKV3SAEENSG

Model: AF0AKV3SAEENSG

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 81.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19

Model: FDN80HV1/RN80HY19

Công suất: 80000BTU

Giá bán: 67.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 100000BTU FDN100HV1/RCN100HY19

Model: FDN100HV1/RCN100HY19

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 72.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 125000BTU FDN125HY1/RCN125HY19

Model: FDN125HY1/RCN125HY19

Công suất: 125000BTU

Giá bán: 97.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 200000BTU 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY

Model: 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY

Công suất: 200000BTU

Giá bán: 136.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 150000BTU FDN150HY1/RCN150HY19

Model: FDN150HY1/RCN150HY19

Công suất: 150000BTU

Giá bán: 123.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Model: FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Model: FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZA71DV1

Model: FBA71BVMA9/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DV1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DY1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DV1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DY1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 54.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DY1

Model: FCF140CVM/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 56.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU APL/APO-280

Model: APL/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU APL/APO-360

Model: APL/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU APL/APO-500

Model: APL/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU APL/APO-600

Model: APL/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28000BTU APL/APO-H280

Model: APL/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36000BTU APL/APO-H360

Model: APL/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50000BTU APL/APO-H500

Model: APL/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 37.600.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 60000BTU APL/APO-H600

Model: APL/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 9000BTU ECL-1E09ST

Model: ECL-1E09ST

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 12000BTU ECL-1E12ST

Model: ECL-1E12ST

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 18000BTU ECL-1E18ST

Model: ECL-1E18ST

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 1 chiều 24000BTU ECL-1E24ST

Model: ECL-1E24ST

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 9000BTU ECL-2E09ST

Model: ECL-2E09ST

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 12000BTU ECL-2E12ST

Model: ECL-2E12ST

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 18000BTU ECL-2E18ST

Model: ECL-2E18ST

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa EcooL 2 chiều 24000BTU ECL-2E24ST

Model: ECL-2E24ST

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC09CTR-S5

Model: SRK/SRC09CTR-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC12CT-S5

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 9000BTU DR09-KC

Model: DR09-KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 12000BTU DR12-KC

Model: DR12-KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 18000BTU DR18-KC

Model: DR18-KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều 24000BTU DR24-KC

Model: DR24-KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 9000BTU DR09-KH

Model: DR09-KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 12000BTU DR12-KH

Model: DR12-KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 18000BTU DR18-KH

Model: DR18-KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 2 chiều 24000BTU DR24-KH

Model: DR24-KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Electrolux ESV09CRR-C3 9000BTU

Model: ESV09CRR-C3

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Electrolux ESV12CRR-C3 12000BTU

Model: ESV12CRR-C3

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Electrolux ESV18CRR-C3 18000BTU

Model: ESV18CRR-C3

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Máy làm mát Nagakawa NFC666 ( quạt điều hòa )

Model: NFC666

Công suất: BTU

Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Máy làm mát Nagakawa NFC999 ( quạt điều hòa )

Model: NFC999

Công suất: BTU

Giá bán: 2.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 9.000BTU GWC09PB-K3D0P4

Model: GWC09PB-K3D0P4

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 12.000BTU GWC12PB-K3D0P4

Model: GWC12PB-K3D0P4

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 18.000BTU GWC18PC-K3D0P4

Model: GWC18PC-K3D0P4

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 24.000BTU GWC24PD-K3D0P4

Model: GWC24PD-K3D0P4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 9.000BTU AC026NNNDKH/EU

Model: AC026NNNDKH/EU-AC026MXADKH/EU

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN50FXV1V 18000BTU

Model: FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN60FXV1V 21000BTU

Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 9.000BTU ACS/APO-092

Model: ACS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 12.000BTU ACS/APO-120

Model: ACS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000BTU ACS/APO-180

Model: ACS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 24.000BTU ACS/APO-240

Model: ACS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000BTU ACS/APO-280

Model: ACS/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000BTU ACS/APO-360

Model: ACS/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 50.000BTU ACS/APO-500

Model: ACS/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 60.000BTU ACS/APO-600

Model: ACS/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 39.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 9.000BTU ACS/APO-H092

Model: ACS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 12.000BTU ACS/APO-H120

Model: ACS/APO-H120

Công suất: BTU

Giá bán: 14.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000BTU ACS/APO-H180

Model: ACS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 24.000BTU ACS/APO-H240

Model: ACS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 28.000BTU ACS/APO-H280

Model: ACS/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 36.000BTU ACS/APO-H360

Model: ACS/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 50.000BTU ACS/APO-H500

Model: ACS/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 60.000BTU ACS/APO-H600

Model: ACS/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 41.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE7/ATNQ18GPLE7 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 30000BTU

Model: ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 27.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 48000BTU

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU CS-D24DTH5

Model: CS-D24DTH5/CU-D24DBH5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU CS-D28DTH5

Model: CS-D28DTH5/CU-D28DBH5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU CS-D34DTH5

Model: CS-D34DTH5/CU-D34DBH5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU CS-D50DTH5

Model: CS-D50DTH5/CU-D50DBH5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CS-T19KTH52

Model: CS-T19KTH52/CU-YT19KBH52

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CS-T24KTH52

Model: CS-T24KTH52/CU-YT24KBH52

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU CS-T34KTH52

Model: CS-T34KTH52/CU-YT34KBH52

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 42000BTU CS-T43KTH52

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 46.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY18ABAJ

Model: ABY18ABAJ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY24ABAJ

Model: ABY24ABAJ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu 1 chiều ABY30ABA-W

Model: ABY30ABA-W

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY36ABA3W

Model: ABY36ABA3W

Công suất: BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY45ABA3W

Model: ABY45ABA3W

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 37.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu áp trần 1 chiều ABY54ABA3W

Model: ABY54ABA3W

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 18.000BTU ABYF18LATX

Model: ABYF18LATX

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 24.000BTU ABYF24LATX

Model: ABYF24LATX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 30.000BTU ABYA30LBTZ

Model: ABYA30LBTZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ

Model: ABYA36LBTZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 45.000BTU ABYA45LCTZ

Model: ABYA45LCTZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 51.600.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA

Model: ABYG54LRTA

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 12.000BTU MTB-12CR

Model: MTB-12CR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 18.000BTU MTB-18CR

Model: MTB-18CR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 28.000BTU MTB-28CR

Model: MTB-28CR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 36.000BTU MTB-36CR

Model: MTB-36CR

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 50.000BTU MTB-50CR

Model: MTB-50CR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 60.000BTU MTB-60CR

Model: MTB-60CR

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 12.000BTU MTB-12HR

Model: MTB-12HR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 18.000BTU MTB-18HRN1

Model: MTB-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 28.000BTU MTB-28HRN1

Model: MTB-28HRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 36.000BTU MTB-36HRN1-R

Model: MTB-36HRN1-R

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 50.000BTU MTB-50HRN1

Model: MTB-50HRN1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 60.000BTU MTB-60HRN1

Model: MTB-60HRN1

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 9.000BTU ABNQ09GL1A2

Model: ABNQ09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 12.000BTU ABNQ12GL2A2

Model: ABNQ12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 18.000BTU ABNQ18GL2A2

Model: ABNQ18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió LG inverter 24.000BTU ABNQ24GL3A2

Model: ABNQ24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 18.000BTU DC-18TL22

Model: DC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 28.000BTU DC-28TL22

Model: DC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 36.000BTU DC-36TL22

Model: DC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Casper 50.000BTU DC-50TL22

Model: DC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa multi Midea 9.000BTU MSAFBU-09HRD

Model: MSAFBU-09HRD

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 2.850.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 12.000BTU MSAFBU-12HRD

Model: MSAFBU-12HRD

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 18.000BTU MSAFCU-18HFR

Model: MSAFCU-18HFR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 24.000BTU MSAFCU-24HFR

Model: MSAFCU-24HFR

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 7.000BTU MCA3I-07HRF

Model: MCA3I-07HRF

Công suất: 7000BTU

Giá bán: 5.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 9.000BTU MCA3I-09HRF

Model: MCA3I-09HRF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.050.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 12.000BTU MCA3U-12HRF

Model: MCA3U-12HRF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Midea 18.000BTU MCA3U-18HRF

Model: MCA3U-18HRF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 9.000BTU MTIU-09HWF

Model: MTIU-09HWF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 12.000BTU MTIU-12HWF

Model: MTIU-12HWF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 18.000BTU MTIU-18HWF

Model: MTIU-18HWF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea 24.000BTU MTIU-24HWF

Model: MTIU-24HWF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 15.000BTU M2OF-14HFN1-Q

Model: M2OF-14HFN1-Q

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 14.650.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 18.000BTU M2OF-18HFN1-Q

Model: M2OF-18HFN1-Q

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.450.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 21.000BTU M3OE-21HFN1-Q

Model: M3OE-21HFN1-Q

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 27.000BTU M3OE-27HFN1-Q

Model: M3OE-27HFN1-Q

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 20.150.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 28.000BTU M4OE-28HFN1-Q

Model: M4OE-28HFN1-Q

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.550.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 36.000BTU M4OB-36HFN1-Q

Model: M4OB-36HFN1-Q

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Midea 42.000BTU M5OE-42HFN1-Q

Model: M5OE-42HFN1-Q

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.100.000 VNĐ

Điều hòa multi 2 chiều Midea MQ4A-48HWAN1/MOUB-96HD1N1-R 26KW

Model: MQ4A-48HWAN1/MOUB-96HD1N1-R

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 73.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL32 9000BTU

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL32 12000BTU

Model: GC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5/U-22PV1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5/U-28PV1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5/U-35PV1H8

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5/U-45PV1H8

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5/U-55PV1H8

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 37.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 18000BTU S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 21000BTU S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 24000BTU S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 30000BTU S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 34000BTU S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 35.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 43000BTU S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 38.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 48000BTU S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-A28DH+ 28000BTU

Model: NP-A28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DH+ 50.000BTU

Model: NP-A50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU

Model: NP-C28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DH+ 50.000BTU

Model: NP-C50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25UAVMV 9000BTU

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35UAVMV 12000BTU

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ18GPLE6 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ24GPLE7 24000BTU

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ48GMLE6 46000BTU

Model: ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6

Công suất: 46000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA50AMVM/RZF50CV2V 18000BTU

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA60AMVM/RZF60CV2V 21000BTU

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CV2V 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CYM 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CVM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CYM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 52.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CVM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CYM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 56.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CVM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 58.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CYM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 61.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 42000BTU

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V 45000BTU

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V 55000BTU

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG18ABAJ/AOGR18ADTH 18.000BTU

Model: ABG18ABAJ/AOGR18ADTH

Công suất: BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG24ABAJ/AOGR24ADTH 24.000BTU

Model: ABG24ABAJ/AOGR24ADTH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG30ABAW/AOG30AMBL 30.000BTU

Model: ABG30ABAW/AOG30AMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG36ABA3W/AOG36APA3L 36.000BTU

Model: ABG36ABA3W/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG45ABA3W/AOG45APA3L 45.000BTU

Model: ABG45ABA3W/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG54ABA3W/AOG54APA3L 54.000BTU

Model: ABG54ABA3W/AOG54APA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG18RBAJ/AOG18RNAKH 18.000BTU

Model: ABG18RBAJ/AOG18RNAKH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG24RBAJ/AOG24RNAKH 24.000BTU

Model: ABG24RBAJ/AOG24RNAKH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG30RBAW/AOG30RMCL 30.000BTU

Model: ABG30RBAW/AOG30RMCL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG36RBA3W/AOG36RPA3L 36.000BTU

Model: ABG36RBA3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG45RBA3W/AOG45RPA3L 45.000BTU

Model: ABG45RBA3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG54RBA3W/AOG54RPA3L 54.000BTU

Model: ABG54RBA3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 59.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13.000BTU

Model: FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18.000BTU

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21.000BTU

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ26MV1/RNQ26MY1 26.000BTU

Model: FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 26.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V 30.000BTU

Model: FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V 36.000BTU

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ42MV1/RNQ42MY1 42.000BTU

Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ48MV1/RNQ48MY1 48.000BTU

Model: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR09KC 9000BTU

Model: I-DR09KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR12KC 12000BTU

Model: I-DR12KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR18KC 18000BTU

Model: I-DR18KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR24KC 24000BTU

Model: I-DR24KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR09KH 9000BTU

Model: I-DR09KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR12KH 12000BTU

Model: I-DR12KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR18KH 18000BTU

Model: I-DR18KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR24KH 24000BTU

Model: I-DR24KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A21UB 21.000BTU

Model: NMU-A21UB

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A28UB 28.000BTU

Model: NMU-A28UB

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A36UB 36.000BTU

Model: NMU-A36UB

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A42UB 42.000BTU

Model: NMU-A42UB

Công suất: 42000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ36GNLE6 36000BTU

Model: ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU9WKH-8M 9000BTU

Model: CU/CS-WPU9WKH-8M

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU12WKH-8M 12000BTU

Model: CU/CS-WPU12WKH-8M

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU18WKH-8M 18000BTU

Model: CU/CS-WPU18WKH-8M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU24WKH-8M 24000BTU

Model: CU/CS-WPU24WKH-8M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24WKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-N24WKH-8

Công suất: 2400BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU18WKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU24WKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.600.000 VNĐ

Tivi Casper VERON Series 32HG5000 32 Inch Full HD

Model: 32HG5000

Công suất: 32 Inch

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000BTU FDTC50VF/SRC50ZSX-S

Model: FDTC50VF/SRC50ZSX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000BTU FDT71VG

Model: FDT71VG/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000BTU FDT71VG

Model: FDT71VG/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 37.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 30000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC90VNP1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 9.000BTU SRK25ZS-S

Model: SRK25ZS-S

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 12.000BTU SRK35ZS-S

Model: SRK35ZS-S

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU SRK50ZS-S

Model: SRK50ZS-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều 24.000BTU SRK71ZR-S

Model: SRK71ZR-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU FDTC25VF

Model: FDTC25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 12.000BTU FDTC35VF

Model: FDTC35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU FDTC50VF

Model: FDTC50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 21.000BTU FDTC60VF

Model: FDTC60VF

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU SRR25ZM-S

Model: SRR25ZM-S

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 12.000BTU SRR35ZM-S

Model: SRR35ZM-S

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU SRR50ZM-S

Model: SRR50ZM-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 21.000BTU SRR60ZM-S

Model: SRR60ZM-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG09LJCA 9000BTU

Model: ASAG09LJCA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG12LJCA 12000BTU

Model: ASAG12LJCA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG18LFCA 18000BTU

Model: ASAG18LFCA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Dàn lạnh treo tường điều hòa Fujitsu ASAG24LFCA 24000BTU

Model: ASAG24LFCA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG09LVLA 9000BTU

Model: AUAG09LVLA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG12LVLA 12000BTU

Model: AUAG12LVLA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG14LVLA 14000BTU

Model: AUAG14LVLA

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG18LVLA 18000BTU

Model: AUAG18LVLA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000BTU

Model: NS-C09R1M05

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000BTU

Model: NS-C12R1M05

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000BTU

Model: NS-C18R1M05

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000BTU

Model: NS-C24R1M05

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A09R1M05 9000BTU

Model: NS-A09R1M05

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A12R1M05 12000BTU

Model: NS-A12R1M05

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A18R1M05 18000BTU

Model: NS-A18R1M05

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-A24R1M05 24000BTU

Model: NS-A24R1M05

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC100VNP

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 34000BTU FDT100VG

Model: FDT100VG/FDC100VNA

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 45000BTU FDT125VF

Model: FDT125VG/FDC125VNA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 50000BTU FDT140VF

Model: FDT140VG/FDC140VNA

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 56.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARAG18LLLBZ

Model: ARAG18LLLBZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 24.000BTU ARAG24LMLAZ

Model: ARAG24LMLAZ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARAG30LMLAZ

Model: ARAG30LMLAZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARAG36LMLAZ

Model: ARAG36LMLAZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 9.000BTU ARAG09LLLA

Model: ARAG09LLLA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 12.000BTU ARAG12LLLA

Model: ARAG12LLLA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 18.000BTU ARAG18LLLA

Model: ARAG18LLLA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi Fujitsu nối ống gió 24.000BTU ARAG24LLLA

Model: ARAG24LLLA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa Multi Fujitsu 24.000BTU 2 chiều AOAG24LAT3

Model: AOAG24LAT3

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa Multi Fujitsu 30.000BTU 2 chiều AOAG30LAT4

Model: AOAG30LAT4

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDUM50CR-S5

Model: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDUM71CR-S5

Model: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDUM100CR-S5

Model: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 45.000BTU FDUM125CR-S5

Model: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 18000BTU FDUM50VF

Model: FDUM50VF/SRC50ZMX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VNP

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VN

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VN

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 57.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 48000BTU FDUM140VF

Model: FDUM140VF/FDC140VN

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC40DVM 15000BTU

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất: 15000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1chiều FCFC50DVM 18000BTU

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC60DVM 21000BTU

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 29.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24000BTU

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30000BTU

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 37.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC125DVM 45.000BTU

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC140DVM 50000BTU

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 44.500.000 VNĐ

Tivi Casper VERON Series 32HL5000 32 Inch Full HD

Model:

Công suất: 32 Inch

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ

Model: ARY18UUALZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY

Model: ARY25UUANY

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ

Model: ARY30UUANZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ

Model: ARY36UUANZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ

Model: ARY45UUANZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NN4SEC/EA

Model: AC052NN4SEC/EA - AC052NX4SEC/EA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NN4SEC/EA

Model: AC071NN4SEC/EA - AC071NX4SEC/EA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090MX4SEC/EA

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090NX4SEC/EA

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000BTU AC100NN4SEC/EA

Model: AC100NN4SEC/EA - AC100NX4SGC/EA

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 BTU AC140NN4SEC/EA

Model: AC140NN4SEC/EA - AC140NX4SGC/EA

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSAFB-13CRN8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAFB-24CRN8

Model: MSAFB-24CRN8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFPA-28CRN1 28.000BTU

Model: MFPA-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFJJ-50CRN1 48.000BTU

Model: MFJJ-50CRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA1-96CR 96.000BTU

Model: MFA1-96CR

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 52.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA3T-96CRN1 96.000BTU

Model: MFA3T-96CRN1

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 61.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU LC-09TL32

Model: LC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU LC-12TL32

Model: LC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-18TL32 18000BTU

Model: GC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-24TL32 24000BTU

Model: GC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL32 9000BTU

Model: SC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL32 12000BTU

Model: SC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL32 18000BTU

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZF50CV2V

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH/AF 18.000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC071KN4DKH/EU 24.000BTU

Model: AC071KN4DKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC090KN4DKH/EU 28.000BTU

Model: AC090KN4DKH/EU

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC100KN4DKH/EU 36000BTU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC120KN4DKH/EU 45.000BTU

Model: AC120KN4DKH/EU

Công suất: 45000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC140KN4DKH/EU 50.000BTU

Model: AC140KN4DKH / EU

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH09WA-K3D9B7L 9.000BTU

Model: GWH09WA-K3D9B7L

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.650.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH12WA-K3D9B7I 12.000BTU

Model: GWH12WA-K3D9B7I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH18WC-K3D9B7N 18.000BTU

Model: GWH18WC-K3D9B7N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GSJA0 9.000BTU

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.150.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GSJA0 12.000BTU

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.850.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GSKA0 18.000BTU

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.650.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GSKA0 24.000BTU

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 9.000BTU

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 12.000BTU

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 18.000BTU

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 24.000BTU

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNC09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNC12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNC18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 24.000BTU

Model: AMNC24GTTA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU LC-18TL32

Model: LC-18TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL32 24000BTU

Model: LC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A2UQ18GFD0 18000btu

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ24GFD0 24000btu

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ30GFD0 30000btu

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A4UQ36GFD0 36000btu

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A5UQ48GFA1 48000BTU

Model: A5UQ48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0

Model: AMNW09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0

Model: AMNW12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0

Model: AMNW18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Model: AMNW24GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Model: AMNW09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Model: AMNW12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Model: AMNW18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Model: AMNW24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU FDT50CNV-S5

Model: FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU FDT71CNV-S5

Model: FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 34000BTU FDT100CNV-S5

Model: FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 36.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 50000BTU FDT140CSV-S5

Model: FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24MMC 24.000BTU

Model: HSC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 9000BTU HIC09MMC

Model: HIC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 12000BTU HIC12MMC

Model: HIC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều inverter 18000BTU HIC18MM

Model: HIC18MM

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.350.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A3UW18GFA2 18000btu

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A4UW24GFA2 24000btu

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000btu

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 42000BTU A5UW42GFA1

Model: A5UW42GFA1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 40.550.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 48000BTU A5UW48GFA1

Model: A5UW48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW40GFA0 40000btu

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ12GULA1 12000BTU

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ18GTLA1 18000BTU

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều ATNQ24GTLA1 24.000BTU

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-N9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-N12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18WKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-N18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU2H5-8 18.000BTU

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-21PU2H5-8 21.000BTU

Model: S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU2H5-8 24.000BTU

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU2H5-8 30.000BTU

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-34PU2H5-8 34.000BTU

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 38.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-43PU2H5-8 43.000BTU

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 42.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter S-48PU2H5-8 48.000BTU

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 45.900.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S

Công suất: 14000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM45ZS-S 16.000BTU

Model: SCM45ZS-S

Công suất: 16000BTU

Giá bán: 17.700.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZS-S 18.000BTU

Model: SCM50ZS-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZM-S 21.000BTU

Model: SCM60ZM-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 21.900.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZM-S1 24.000BTU

Model: SCM71ZM-S1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZM-S 28.000BTU

Model: SCM80ZM-S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZM-S 34.000BTU

Model: SCM100ZM-S

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZM-S 42.000BTU

Model: SCM125ZM-S

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 48.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 3.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU1H5 18.000BTU

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-22PU1H5 22.000BTU

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 24.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-25PU1H5 25.000BTU

Model: S-25PU1H5/U-25PV1H5

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 28000BTU

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 30000BTU

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-40PU1H5 40000BTU

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Công suất: 42600BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 35.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 48000BTU

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 40.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV

Model: CTXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXM35RVMV

Model: CTXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV

Model: CTXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV

Model: CTXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV

Model: CTXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXJ25RVMVW

Model: CTXJ25RVMVW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXJ35RVMVW

Model: CTXJ35RVMVW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXJ50RVMVW

Model: CTXJ50RVMVW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh multi ống gió Daikin 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 18.000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Dàn lạnh Daikin ống gió multi 21.000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Model: 3MXM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Model: 4MXM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Model: 4MXM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Model: 5MXM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV

Model: 4MKM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28.000BTU 4MKM80RVMV

Model: 4MKM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 40.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 24.000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28.000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 34.000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45.000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG18ALCH loại 1 chiều 18.000BTU

Model: ARG18ALCH/AOGA18ADTH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG25ALC loại 1 chiều 25.000BTU

Model: ARG25ALC/AOG25ANBL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG30ALC loại 1 chiều 30.000BTU

Model: ARG30ALC/AOG30AMBH

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG36ALD3 loại 1 chiều 36.000BTU

Model: ARG36ALD3/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG45ALC3 loại 1 chiều 45.000BTU

Model: ARG45ALC3/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG60AUAK loại 1 chiều 60.000BTU

Model: ARG60AUAK/AOG60APBGT

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 45.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG90ELC3 loại 1 chiều 90.000BTU

Model: ARG90ELC3/AOG90EPD3L

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 102.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG25RLC 25.000BTU

Model: ARG25RLC/AOG25RNBL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG30RLC 30.000BTU

Model: ARG30RLC/AOG30RMBL

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG36RLC3 36.000BTU

Model: ARG36RLC3/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG45RLC3 45.000BTU

Model: ARG45RLC3/ AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG60RUAK 60.000BTU

Model: ARG60RUAK/ AOG60RPAGT

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 50.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG90TLC3 90.000BTU

Model: ARG90TLC3/AOG90TOC3L

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 118.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG12LLLB-A A inverter 12.000BTU

Model: ARGG12LLLB-A/ AOGG12LBLA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG18LLLB-A inverter 18.000BTU

Model: ARGG18LLLB-A/AOGG18LBLA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG24LMTA inverter 24.000BTU

Model: ARGG24LMTA/ AOGG24LALA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG30LMLA-A inverter 30.000BTU

Model: ARGG30LMLA-A/ AOGG30LBTA-A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG36LMLA-A inverter 36.000BTU

Model: ARGG36LMLA-A/ AOGG36LBTA-A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARGG45LMLA-A inverter 45.000BTU

Model: ARGG45LMLA-A/ AOGG45LBTA-A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 24000BTU FBA71BVMA/RZA71BV2V

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 34000BTU FBA100BVMA/RZA100BV2V

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Công suất: 500000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Model: FBQ71EVE/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Model: FBQ100EVE/RQ100MV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Model: FBQ125EVE/RQ125MY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Model: FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Model: FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMV 24000BTU

Model: FBA71BVMV/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 42.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CVM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CVM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CYM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CYM

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 22000BTU FCF60CVM/RZF60CV2V

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 1 pha inverter FCF71CVM/RZF71CV2V 24.000BTU

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 35.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZF71CV2V

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CYM

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN100FXV1V 36000BTU

Model: FCRN100FXV1V/RR100DBXY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V 42000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN140FXV1V 48000BTU

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZF125CYM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZF140CYM

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24HRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V 9000BTU

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V 12.000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.250.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18.000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.150.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 9.000BTU ASGA09BMTA-V

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 12.000BTU ASGA12BMTA-V

Model: ASGA12BMTA-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 18.000BTU ASGA18FMTA-A

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều 24.000BTU ASGA24FMTA-A

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.150.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.650.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2 9000BTU

Model: SH09MMC2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH12MMC2 12000BTU

Model: SH12MMC2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH18MMC2 18000BTU

Model: SH18MMC2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH24MMC2 24000BTU

Model: SH24MMC2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-10CRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10CRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-13CRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13CRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-18CRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSAB1-24CRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24CRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9.000BTU NIS-C09R2T01

Model: NIS-C09R2T01

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12.000BTU NIS-C12R2T01

Model: NIS-C12R2T01

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18.000BTU NIS-C18R2T01

Model: NIS-C18R2T01

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24.000BTU NIS-C24R2T01

Model: NIS-C24R2T01

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2T01

Model: NIS-A09R2T01

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2T01

Model: NIS-A12R2T01

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2T01

Model: NIS-A18R2T01

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2T01

Model: NIS-A24R2T01

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TL 9000BTU

Model: NS-C09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TL 12000BTU

Model: NS-C12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TL 18000BTU

Model: NS-C18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU

Model: NS-C24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TL 9000BTU

Model: NS-A09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU

Model: NS-A12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TL 18000BTU

Model: NS-A18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TL 24000BTU

Model: NS-A24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TH 9000BTU

Model: NS-C09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TH 12000BTU

Model: NS-C12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TH 18000BTU

Model: NS-C18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TH 24000BTU

Model: NS-C24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TH 9000BTU

Model: NS-A09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TH 12000BTU

Model: NS-A12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TH 18000BTU

Model: NS-A18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TH 24000BTU

Model: NS-A24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A4 24000BTU

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A4 28000BTU

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E3 46000BTU

Model: APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3

Công suất: 46000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E3 46000BTU

Model: APNQ48LT3E3/APUQ48LT3E3

Công suất: 46000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E4 48000BTU 1 pha

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 40.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E4 48000BTU 3 pha

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 40.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ100LFA0 98000BTU

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 68.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ150LNA0 150000BTU

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Công suất: 150000BTU

Giá bán: 197.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ200LNA0 200000BTU

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Công suất: 200000BTU

Giá bán: 209.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092 9000BTU

Model: APS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120 12000BTU

Model: APS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180 18000BTU

Model: APS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240 24000BTU

Model: APS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU

Model: APS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120 12000BTU

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180 18000BTU

Model: APS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H240 24000BTU

Model: APS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24UKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9UKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-PU9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-PU18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-PU24UKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU9TKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-XU9TKH-8

Công suất: BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12TKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-XU12TKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU18TKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-XU18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24TKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-XU24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ9UKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ24UKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RAVMV 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.700.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RAVMV 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ25SAVMV 9.000BTU

Model: FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ35SAVMV 12.000BTU

Model: FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18.000BTU

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60UAVMV 21000BTU

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25UAVMV 9000BTU

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC35UAVMV 12000BTU

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC71UVMV 24000BTU

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM25SVMV 9000BTU

Model:  FTKM25SVMV/RKM25SVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM35SVMV 12000BTU

Model: FTKM35SVMV/RKM35SVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 16.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM50SVMV 18000BTU

Model: FTKM50SVMV/RKM50SVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin FTKM71SVMV 24000BTU

Model: FTKM71SVMV/RKM71SVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BA 1 chiều 18000 BTU

Model: PLY-P18BA/SUY-KA18VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BA 1 chiều 24000 BTU

Model: PLY-P24BA/SUY-KA24VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 1 chiều 30000 BTU

Model: PLY-P30BA/SUY-KA30VA

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 1 chiều 36000 BTU

Model: PLY-P36BA/SUY-KA36VA

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 1 chiều 42000 BTU

Model: PLY-42BA/PUY-P42V/YKA

Công suất: 42000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 1 chiều 48000 BTU

Model: PLY-48BA/PUY-P48V/YKA

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL32 9000BTU

Model: GH-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL32 12000BTU

Model: GH-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-18TL32 9000BTU

Model: GH-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-24TL32 24000BTU

Model: GH-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-18TL22 18000BTU

Model: FC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-28TL22 28000BTU

Model: FC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-36TL22 36000BTU

Model: FC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL22 48000BTU

Model: FC-48TL22

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 26.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-18TL22 18000BTU

Model: FH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-28TL22 28000BTU

Model: FH-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-36TL22 36000BTU

Model: FH-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-48TL22 48000BTU

Model: FH-48TL22

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-18TL22 18.000BTU

Model: CC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-28TL22 28.000BTU

Model: CC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-36TL22 36000BTU

Model: CC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-50TL22 50.000BTU

Model: CC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL22 18.000BTU

Model: CH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL22 28000BTU

Model: CH-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36T22 36.000BTU

Model: CH-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL22 50.000BTU

Model: CH-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09JLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Model: ASGG12JLTB-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Model: ASGA18JCC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Model: ASGA24JCC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09LLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Model: ASGG12LLTA-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Model: ASHA18LEC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Model: ASHA24LFC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung AFOAKV2SALE 50.000BTU

Model: AFOAKV2SALE

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung AFOAKV3SALE 100.000BTU

Model: AFOAKV3SALE

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Hippo

Model:

Công suất: 9000 - 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Kingpump

Model:

Công suất: 36000 - 100000BTU

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

Máy bơm thoát nước thải điều hòa Wipcool PC-125A

Model:

Công suất: 50000 - 100000BTU

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 12.000BTU AC035NNNDKH/EU

Model: AC035NNNDKH/EU-AC035MXADKH/EU

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 24.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 18.000BTU AC052NNNDKH/EU

Model: AC052NNNDKH/EU-AC052MXADKH/EU

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.750.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 21.000BTU AC060NNNDKH/EU

Model: AC036HB4DED/ID-AC060MXADKH/EU

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 24.000BTU AC071NNNDKH/EU

Model: AC071NNNDKH/EU-AC071MXADKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR06NV1/RUR06NY1

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR08NV1/RUR08NY1

Công suất: 80000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR10NV1/RUR10NY1

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Model: FVPG10BY1/RU10NY1

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Model: FVPG13BY1/RU13NY1

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Model: FVPG15BY1/RU15NY1

Công suất: 150000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Model: FVPG18BY1/RU18NY1

Công suất: 180000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 nối ống gió

Model: FVPG20BY1/RU20NY1

Công suất: 200000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU

Model: SC 09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 12MMC 12.000BTU

Model: SSC12/SC 12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH09 9.000BTU

Model: SBH09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.200.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH12 12.000BTU

Model: SSH12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU

Model: MFSM-28HR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFJJ-50HRN1 48.000BTU

Model: MFJJ-50HRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFA3T-96HRN1 96.000BTU

Model: MFA3T-96HRN1

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-092DC 9000BTU

Model: APS/APO-092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-120DC 12000BTU

Model: APS/APO-120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-180DC 18000BTU

Model: APS/APO-180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-240DC 24000BTU

Model: APS/APO-240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Model: APS/APO-H092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Model: APS/APO-H120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Model: APS/APO-H180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Model: APS/APO-H240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18VKH 18000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.750.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GUD55T/A-K/GUL50W/A-K 18000BTU

Model: GUD55T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU71T/A-K/GUL71W/A-K 24000BTU

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU100T/A-K/GUL100W/A-M 30000BTU

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU140T/A-K/GUL140W/A-M 48000BTU

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU160T/A-K/GUL160W/A-M 52000BTU

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất: 52000BTU

Giá bán: 43.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH18K3HI 18000BTU

Model: GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH24K3HI 24.000BTU

Model: GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3HI 30000BTU

Model: GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3HI 36000BTU

Model: GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3HI 42000BTU

Model: GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3HI 48000BTU

Model: GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL22 9000BTU

Model: EC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL22 12000BTU

Model: EC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL22 18000BTU

Model: EC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL22 24000BTU

Model: EC-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL22 9000BTU

Model: EH-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL22 12000BTU

Model: EH-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL22 18000BTU

Model: EH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL22 24000BTU

Model: EH-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 9000BTU AH-X9XEW

Model: AH-X9XEW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 12000BTU AH-X12XEW

Model: AH-X12XEW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 18000BTU AH-X18XEW

Model: AH-X18XEW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Sharp inverter 1 chiều 24000BTU AH-X24XEW

Model: AH-X24XEW

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR09KCFNSGMNSV

Model: AR09KCFNSGMNSV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR12KCFNSGMNSV

Model: AR12KCFNSGMNSV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR18KCFSSURNSV

Model: AR18KCFSSURNSV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR24KCFSSURNSV

Model: AR24KCFSSURNSV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN71AXV1 28000BTU

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN100AXV1 40000BTU

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 37.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN125AXV1 45000BTU

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN140AXV1 55000BTU

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.300.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC18AG-K1NNA5A 18000BTU

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU

Model: GVC24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU

Model: GVC36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU

Model: GVC42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV036BB/TTK036KD 36000BTU

Model: MCV036BB/TTK036KD

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV048BB/TTK048KD 48000BTU

Model: MCV048BB/TTK048KD

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV060BB/TTK060KD 60000BTU

Model: MCV060BB/TTK060KD

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 47.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV090/ TTK100 100.000BTU

Model: MCV090/ TTK100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 69.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV120/TTA12 120000BTU

Model: MCV120/TTA12

Công suất: 120000BTU

Giá bán: 78.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 45.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-12TL25 12000BTU

Model: GC-12TL25

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-09TL25 9000BTU

Model: GC-09TL25

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA 30000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 40.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12000BTU

Model: V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.650.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C1836M 18000BTU

Model: NT-C1836M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C2436M 24000BTU

Model: NT-C2436M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C2836M 28000BTU

Model: NT-C2836M

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C3636M 36000BTU

Model: NT-C3636M

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C5036M 50000BTU

Model: NT-C5036M

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A1836M 18000BTU

Model: NT-A1836M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2436M 24000BTU

Model: NT-A2436M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2836M 28000BTU

Model: NT-A2836M

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 20.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A3636M 36000BTU

Model: NT-A3636M

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A5036M 50000BTU

Model: NT-A5036M

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng 2 chiều Panasonic CU/CS-E28NFQ 28000BTU

Model: CU/CS-E28NFQ

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-240 24000BTU

Model: APC/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-280 28000BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-360 36000BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-480 48000BTU

Model: APC/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-500 50000BTU

Model: APC/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-600 60000BTU

Model: APC/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H180 18000BTU

Model: APC/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H240 24000BTU

Model: APC/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H280 28000BTU

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H360 36000BTU

Model: APC/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H480 48000BTU

Model: APC/APO-H480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H500 50000BTU

Model: APC/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 34.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXM25HVMV 9.000BTU

Model: FTXM25HVMV/RXM25HVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXM35HVMV 12.000BTU

Model: FTXM35HMVMV/RXM35HVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU9SKH-8 9000BTU

Model: VU9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU Gas R32 CU/CS-N9SKH-8

Model: CU/CS-N9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU Gas R32 CU/CS-N12SKH-8

Model: CU/CS-N12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU12SKH-8 12000BTU

Model: VU12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE25MV1V9 9.000BTU

Model: FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE35MV1V9 12.000BTU

Model: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE561UP

Model: RAV-SE561UP

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE801UP

Model: RAV-SE801UP

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1001UP

Model: RAV-SE1001UP

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Toshiba RAV-SE1251UP

Model: RAV-SE1251UP

Công suất: 41000BTU

Giá bán: 48.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV118000 BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18000BTU

Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZR60MVMV 22000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM 36000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZR125MYM 45000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.350.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 48.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZR140MYM 50000BTU

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE50MV1V 18.000BTU

Model: FTNE50MV1V/RNE50MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE60MV1V 21.500BTU

Model: FTNE60MV1V/RNE60MV1V

Công suất: 21500BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Model: MSZ-HL25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Model: MSZ-HL35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Model: MSY-JP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Model: MSY-JP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Model: MSY-JP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP25VF 9000BTU

Model: MS-HP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Model: MS-HP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Model: MS-HP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Model: MSZ-HL50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000btu ga R410

Model: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000btu ga R410

Model: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000btu ga R410

Model: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCA3-18CRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 28.000BTU

Model: MCD-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU

Model: MCD-36CRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 48.000BTU

Model: MCD-50CRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Model: MCD-28HR1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Model: MCD-36HRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Model: MCD-50HRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 18000BTU

Model: AUY18R

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 25000BTU

Model: AUY25R

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Model: AUY30R

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 38.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Model: AUY36R

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Model: AUY45R

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 46.800.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Model: AUY54R

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 51.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 18000BTU

Model: AUY18A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 25000BTU

Model: AUY25A

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 36000BTU

Model: AUY36A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 38.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 45000BTU

Model: AUY45A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 54000BTU

Model: AUY54A

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 44.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Model: CH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH24MMC 24000BTU

Model: CH24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH36MMC 36000BTU

Model: CH36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH50MMC 50000BTU

Model: CH50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC18MMC 18000BTU

Model: CC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC24MMC 24000BTU

Model: CC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC36MMC 36000BTU

Model: CC36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều CC50MMC 50000BTU

Model: CC50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12ABAB/AOG12AMAJL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18ABAB/AOG18ANCK

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25ABAR/AOG25ANAL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30ABAR/AOG30AMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36ABAS/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45ABAS/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54ABAS/AOG54APA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12RBAB/AOG12RMAJL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18RBAB/AOG18RNCKL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25RLDW/AOG25RNAL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30RLDW/AOG30RMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 41.700.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36RLC3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 44.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45RLB3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54RLB3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-PC18DB4H

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 22.000BTU

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 38.150.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24.000BTU

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 34.000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 34.000BTU

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A 45.000BTU

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ13MV113000BTU

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ18MV118000BTU

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ26MV1 26000BTU

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ30MV1 30000BTU

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 30000000

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 39.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280 2 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360 2 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 2 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500 2 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1000 100.000BTU

Model: APF/APO-H1000

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1200 120.000BTU

Model: APF/APO-H1200

Công suất: 120000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-210 1 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-210

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-240 1 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-280 1 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng Sumikura APF/APO-360 1 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 1 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500 1 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600 1 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Sumikura 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 56.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ71CVEB 28000BTU

Model: FVQ71CVEB/RZQ71LV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 46.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 53.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ125CVEB 45000BTU

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 58.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ140CVEB 50000BTU

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 63.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28DHS 28.000BTU

Model: NP-A28DHS

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DHS 50.000BTU

Model: NP-A50DHS

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Model: NP-A100DL

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Model: NIP-A30DC

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 24.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DHS 28000BTU

Model: NP-C28DHS

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU

Model: NP-C50DHS

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C100DL 100.000BTU

Model: NP-C100DL

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C18FFH 18000BTU

Model: CU/CS-C18FFH

Công suất: 18000btu

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C28FFH 28000BTU

Model: CU/CS-C28FFH

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic CU/CS-C45FFH 45000BTU

Model: CU/CS-C45FFH

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 37.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH18MMC 2 chiều 18.000BTU

Model: FH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH21MMC 2 chiều 21.000BTU

Model: FH21MMC

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH27MMC 2 chiều 27.000BTU

Model: FH27MMC

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH36MMC 2 chiều 36.000BTU

Model: FH36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH50MMC 2 chiều 50.000BTU

Model: FH50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH100 2 chiều 100.000BTU

Model:

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 59.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC21MMC 21.000BTU

Model: FC21MMC

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ