CU-4S27SBH

?i?u hòa multi Panasonic CU-3S28SKH k?t n?i t?i ?a 3 dàn l?nh l?p ??t chung c? gas r410a ti?t ki?m không gian, giá r?