Tìm kiếm

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA-10CRN1 10000BTU ga r410

Model: MSMA-10CRN1

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA-13CRN1 13000BTU ga r410

Model: MSMA-13CRN1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA-18CRN1 18000BTU ga r410

Model: MSMA-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA-24CRN1 24000BTU ga r410

Model: MSMA-24CRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C09IT 9000BTU

Model: NS-C09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C12IT 12000BTU

Model: NS-C12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C18IT 18000BTU

Model: NS-C18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C24IT 24000BTU

Model: NS-C24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.100.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A09IT 9000BTU

Model: NS-A09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.550.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A12IT 12000BTU

Model: NS-A12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A18IT 18000BTU

Model: NS-A18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NS-A24IT 24000BTU

Model: NS-A24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DH 28000BTU

Model: NP-C28DH

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DH 50000BTU

Model: NP-C50DH

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TL 9000BTU ga R410

Model: NS-C09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TL 12000BTU ga R410

Model: NS-C12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TL 18000BTU ga R410

Model: NS-C18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.350.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU ga R410

Model: NS-C24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TL 9000BTU ga R410

Model: NS-A09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU ga R410

Model: NS-A12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.350.000 VNĐ