Tìm kiếm

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL11 9000BTU

Model: IC-09TL11

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL11 12000BTU

Model: IC-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL11 18000BTU

Model: IC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL11 24000BTU

Model: IC-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Model: IH-09TL11

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Model: IH-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Model: IH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Model: IH-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-18TL11 18.000BTU

Model: FC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-28TL11 28.000BTU

Model: FC-28TL11

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-36TL11 36.000BTU

Model: FC-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL11 48.000BTU

Model: FC-48TL11

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000BTU 2 chiều FH-18TL11

Model: FH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-28TL11 28.000BTU

Model: FH-28TL11

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-36TL11 36.000BTU

Model: FH-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-48TL11 48.000BTU

Model: FH-48TL11

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-18TL11 18000BTU

Model: CC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-28TL11 28000BTU

Model: CC-28TL11

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-36TL11 36000BTU

Model: CC-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-50TL11 50000BTU

Model: CC-50TL11

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ