ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU GA R22 - Thế Giới Điều Hòa

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 2 CHIỀU GA R410

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ71KAVEA

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 47.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ