ĐIỀU HOÀ TỦ ĐỨNG

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 40000BTU

Model: FVRN100AXV1/RR100DGXY1

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45000BTU

Model: FVRN125AXV1/RR125DGXY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55000BTU

Model: FVRN140AXV1/RR140DGXY1

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 47.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28000BTU

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 31.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 40000BTU

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 37.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45000BTU

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 41.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55000BTU

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC18AG-K1NNA5A 18000BTU 1 chiều

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 28.300.000 VNĐ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 36000btu/h

Model: MCV036/TTK036

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 48000btu/h

Model: MCV048/TTK048

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 60000btu/h

Model: MCV060/TTK060

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 100000btu/h

Model: MCV090/TTK100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 120000btu/h

Model: MCV120/TTK120

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Gree GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU 2 chiều

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU 2 chiều

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU 2 chiều

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU 2 chiều

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H210 2 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-H210

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Trang 2 trên 512345