ĐIỀU HOÀ TỦ ĐỨNG

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55000BTU

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC18AG-K1NNA5A 18000BTU 1 chiều

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 28.300.000 VNĐ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 36000btu/h

Model: MCV036/TTK036

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 48000btu/h

Model: MCV048/TTK048

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 60000btu/h

Model: MCV060/TTK060

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 100000btu/h

Model: MCV090/TTK100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 120000btu/h

Model: MCV120/TTK120

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Gree GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU 2 chiều

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU 2 chiều

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU 2 chiều

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU 2 chiều

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H210 2 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-H210

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng Panasonic 28000BTU

Model: CU/CS-E28NFQ

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC246KLA0 ga R410 24000BTU

Model: APNC246KLA0/APUC246KLA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC286KLA0 ga R410 28000BTU

Model: APNC286KLA0/APUC286KLAO

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC488TLA0 ga R410 48000BTU

Model: APNC488TLA0/APUC488TLA0

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều LG LP-C1008FA0 93000 BTU

Model: LP-C1008FA0

Công suất: 93000BTU

Giá bán: 64.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Trang 2 trên 512345