Điều hòa tủ đứng Trane

Điều hòa tủ đứng Trane

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 36000btu/h

Model: MCV036/TTK036

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 48000btu/h

Model: MCV048/TTK048

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 60000btu/h

Model: MCV060/TTK060

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 100000btu/h

Model: MCV090/TTK100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 120000btu/h

Model: MCV120/TTK120

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ