ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG SUMIKURA 2 CHIỀU (MALAYSIA)

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H210 2 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-H210

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240/ APF/APO-H240/CL-A 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-H240/ APF/APO-H240/CL-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280/ APF/APO-H280/CL-A 2 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-H280/ APF/APO-H280/CL-A

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360/ APF/APO-H360/CL-A 2 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-H360/ APF/APO-H360/CL-A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480/ APF/APO-H480/CL-A 2 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480/ APF/APO-H480/CL-A

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500/ APF/APO-H500/CL-A 2 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-H500/ APF/APO-H500/CL-A

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600/ APF/APO-H600/CL-A 2 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-H600/ APF/APO-H600/CL-A

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 35.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H960 2 chiều 96000BTU

Model: APF/APO-H960

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 77.000.000 VNĐ