ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG SUMIKURA 1 CHIỀU (MALAYSIA)

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-210/ APF/APO-210/CL-A 1 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-210/ APF/APO-210/CL-A

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-240/ APF/APO-240/CL-A 1 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-240/ APF/APO-240/CL-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-280/ APF/APO-280/CL-A 1 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280/ APF/APO-280/CL-A

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng Sumikura APF/APO-360/ APF/APO-360/CL-A 1 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-360/ APF/APO-360/CL-A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480/ APF/APO-480/CL-A 1 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480/ APF/APO-480/CL-A

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 27.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500/ APF/APO-500/CL-A 1 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-500/ APF/APO-500/CL-A

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600/ APF/APO-600/CL-A 1 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-600/ APF/APO-600/CL-A

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-960 1 chiều 96000BTU

Model: APF/APO-960

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 60.000.000 VNĐ