Điều hòa tủ đứng LG loại 1 chiều

Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC246KLA0 ga R410 24000BTU

Model: APNC246KLA0/APUC246KLA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC286KLA0 ga R410 28000BTU

Model: APNC286KLA0/APUC286KLAO

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều APNC488TLA0 ga R410 48000BTU

Model: APNC488TLA0/APUC488TLA0

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều LG LP-C1008FA0 93000 BTU

Model: LP-C1008FA0

Công suất: 93000BTU

Giá bán: 64.500.000 VNĐ