Điều hòa tủ đứng Casper

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-18TL11 18.000BTU

Model: FC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-28TL11 28.000BTU

Model: FC-28TL11

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-36TL11 36.000BTU

Model: FC-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều FC-48TL11 48.000BTU

Model: FC-48TL11

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000BTU 2 chiều FH-18TL11

Model: FH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-28TL11 28.000BTU

Model: FH-28TL11

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-36TL11 36.000BTU

Model: FH-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-48TL11 48.000BTU

Model: FH-48TL11

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ