Điều hòa Funiki

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC09/SSC09 9.000BTU

Model: SBC09/SSC09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

Điều hoà Funiki 1 chiều SBC12/SS12 12.000BTU

Model: SBC12/SS12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC18/SSC18 18.000BTU

Model: SBC18/SSC18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC24/SSC24 24.000BTU

Model: SBC24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH09/SSH09 9.000BTU

Model: SBH09/SSH09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH12/SSH12 12.000BTU

Model: SBH12/SSH12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH18/SSH18 18.000BTU

Model: SBH18/SSH18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH24/SSH24 24.000BTU

Model: SBH24/SSH24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ