Điều hoà dân dụng

Điều hòa Samsung 1 chiều AR24KCFSSURNSV

Model: AR24KCFSSURNSV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU ga R32

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU ga R32

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.100.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU ga R32

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU ga R32

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Saijo Denki loại 1 chiều VEAD-12-CEX1 12000BTU

Model: VEAD-12-CEX1/CVAD-12-CEX1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Saijo Denki loại 1 chiều VEAD-18-CEX1 18000BTU

Model: VEAD-18-CEX1/CVAD-18-CEX1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Saijo Denki loại 1 chiều VEAD-25-CEX1 24000BTU

Model: VEAD-25-CEX1/CVAD-25-CEX1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Saijo Denki loại 2 chiều VEAD-12-HEX1 12000BTU

Model: VEAD-12-HEX1/CVAD-12-HEX1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Saijo Denki loại 2 chiều VEAD-18-HEX1 18000BTU

Model: VEAD-18-HEX1/CVAD-18-HEX1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Saijo Denki loại 2 chiều VEAD-25-HEX1 24000BTU

Model: VEAD-25-HEX1/CVAD-25-HEX1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENQ 9.000BTU

Model: V10ENQ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13END 12.000BTU

Model: V13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18EN 18.000BTU

Model: V18EN

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24EN 22.000BTU

Model: V24EN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10ENC 9.000BTU

Model: B10ENC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13ENC 12.000BTU

Model: B13ENC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18ENC 18.000BTU

Model: B18ENC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24ENC 24.000BTU

Model: B24ENC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8/CU/CS-N9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8/CU/CS-N9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8/ CU/CS-N12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8/ CU/CS-N12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Trang 5 trên 11« First...34567...10...Last »