Điều hoà dân dụng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Model: PU18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Model: PU24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL11 9000BTU

Model: EC-09TL11

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL11 12000BTU

Model: EC-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL11 18000BTU

Model: EC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL11 24000BTU

Model: EC-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.250.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL11 9000BTU

Model: EH-09TL11

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL11 12000BTU

Model: EH-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL11 18000BTU

Model: EH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL11 24000BTU

Model: EH-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.900.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-09C máy 9000BTU

Model: AUS-09C

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-12C máy 12000BTU

Model: AUS-12C

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.600.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-18C máy 18000BTU

Model: AUS-18C

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.950.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-24C máy 24000BTU

Model: AUS-24C

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-09H máy 9000BTU

Model: AUS-09H

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-12H máy 12000BTU

Model: AUS-12H

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-18H máy 18000BTU

Model: AUS-18H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-24H máy 24000BTU

Model: AUS-24H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR09KCFNSGMNSV

Model: AR09KCFNSGMNSV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR12KCFNSGMNSV

Model: AR12KCFNSGMNSV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR18KCFSSURNSV

Model: AR18KCFSSURNSV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Trang 4 trên 11« First...23456...10...Last »