Điều hoà dân dụng

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 10000BTU

Model: 42/38CUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 12000BTU

Model: 42/38CUR013

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 18000BTU

Model: 42/38CUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 24000BTU

Model: 42/38CUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09 công suất 9.000 BTU

Model: GWH09NA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12 công suất 12.000 BTU

Model: GWH12NB

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18NC công suất 18.000 BTU

Model: GWH18NA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24 công suất 24.000 BTU

Model: GWH24NA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC09QB-K3NNB2H 9.000BTU

Model: GWC09QB-K3NNB2H

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC12 công suất 12.000BTU

Model: GWC12QC-K13NNB2H

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC công suất 18.000BTU

Model: GWC18QD-E3NNB2A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC24 công suất 24.000 BTU

Model: GWC24QE-E3NNC2A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hoà Fujitsu ASAG09LLTB-V inverter 9000BTU 2 chiều

Model: ASAG09LLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hoà Fujitsu ASYG12LLTA inverter 12000BTU 2 chiều

Model: ASYG12LLTA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA09BMTA-A 9000BTU 1 chiều

Model: ASAA09BMTA-A

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.850.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA12BMTA-A 12000BTU 1 chiều

Model: ASAA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA18FMTA-A 18000BTU 1 chiều

Model: ASAA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu ASAA24FMTA-A 24000BTU 1 chiều

Model: ASAA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-09HR 2 chiều 9000BTU

Model: MSMA-09HR

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-12HR 2 chiều 12000BTU

Model: MSMA-12HR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Trang 10 trên 12« First...89101112