Điều hoà dân dụng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU

Model: SRK/SRC09CRR

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU

Model: SRK/SRC12CM

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU

Model: SRK/SRC18CL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU

Model: SRK/SRC24CK

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 9000BTU

Model: SRK/SRC10CLV-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 12000BTU

Model: SRK/SRC13CLV-5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 18000BTU

Model: SRK/SRC19CLS-5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 24000BTU

Model: SRK/SRC25CKS-5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410 10000BTU

Model: SRK/SRC10YL-S5

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 10.600.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 13000BTU

Model: SRK/SRC13YL-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YL-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Giá KM : 20.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 10000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 1000BTU

Giá bán: 9.550.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 13000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 loại 2 chiều 9.000BTU

Model: APS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-H120 loại 2 chiều 12.000BTU

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.550.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Trang 10 trên 12« First...89101112