Điều hòa Mitsubishi Heavy Tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU

Model: SRK/SRC09CRR

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU

Model: SRK/SRC12CM

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU

Model: SRK/SRC18CL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU

Model: SRK/SRC24CK

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ