Điều hoà Mitsubishi-heavy inverter 2chiều GA R410A tiêu chuẩn

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.350.000 VNĐ