Điều hoà Mitsubishi-heavy 2 chiều sang trọng GA R22

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG 9.000BTU

Model: SRK/SRC 28HG

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC40HG 12.000BTU

Model: SRK/SRC40HG

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC52HE 18.000BTU

Model: SRK/SRC52HE

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC71HE 24.000BTU

Model: SRK/SRC71HE

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ