Điều hoà Mitsubishi-heavy 2 chiều inverter GA R410A sang trọng

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZJ-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZJ-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 18000BTU

Model: SRK/SRC50ZJ-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 21000BTU

Model: SRK/SRC63ZK-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.800.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 24000BTU

Model: SRK/SRC71ZK-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ