Điều hoà Mitsubishi-heavy 1chiều inverter GA R410A

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 10000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 1000BTU

Giá bán: 9.550.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 13000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.550.000 VNĐ