Điều hoà Mitsubishi-heavy 1 chiều sang trọng GAr22

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 9000BTU

Model: SRK/SRC10CLV-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 12000BTU

Model: SRK/SRC13CLV-5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 18000BTU

Model: SRK/SRC19CLS-5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 24000BTU

Model: SRK/SRC25CKS-5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ