Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều hòa Mitsubishi Heavy Tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU

Model: SRK/SRC09CRR

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU

Model: SRK/SRC12CM

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU

Model: SRK/SRC18CL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU

Model: SRK/SRC24CK

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi-heavy 1 chiều sang trọng GAr22

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 9000BTU

Model: SRK/SRC10CLV-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 12000BTU

Model: SRK/SRC13CLV-5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 18000BTU

Model: SRK/SRC19CLS-5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều GA R22 24000BTU

Model: SRK/SRC25CKS-5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi-heavy 1chiều inverter GA R410A

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 10000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 1000BTU

Giá bán: 9.550.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 13000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.550.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi-heavy 1chiều inverterGA R410A sang trọng

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410 10000BTU

Model: SRK/SRC10YL-S5

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 10.600.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 13000BTU

Model: SRK/SRC13YL-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YL-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Giá KM : 20.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi-heavy 2 chiều inverter GA R410A sang trọng

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZJ-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZJ-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 18000BTU

Model: SRK/SRC50ZJ-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 21000BTU

Model: SRK/SRC63ZK-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.800.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 24000BTU

Model: SRK/SRC71ZK-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi-heavy 2 chiều sang trọng GA R22

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG 9.000BTU

Model: SRK/SRC 28HG

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC40HG 12.000BTU

Model: SRK/SRC40HG

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC52HE 18.000BTU

Model: SRK/SRC52HE

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC71HE 24.000BTU

Model: SRK/SRC71HE

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi-heavy inverter 2chiều GA R410A tiêu chuẩn

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.350.000 VNĐ