Điều hòa Sumikura ga R22

Điều hòa Sumikura APS/APO-092 loại 1 chiều 9.000BTU

Model: APS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-120 loại 1 chiều 12.000BTU

Model: APS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-180 loại 1 chiều 18000BTU

Model: APS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-240 loại 1 chiều 24000BTU

Model: APS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 loại 2 chiều 9.000BTU

Model: APS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-H120 loại 2 chiều 12.000BTU

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-H180 loại 2 chiều 18.000BTU

Model: APS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura APS/APO-H240 loại 2 chiều 24.000BTU

Model: APS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ